O nas

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną przez Gminę Golczewo uchwałą nr XI/64/2011 z dnia 29 września 2011 r. Rady Miejskiej w Golczewie  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. nr 126, poz. 2286 iz 2021 r. poz. 1608).

 

Celem statutu GOKiS jest uzyskiwanie poprzez tworzenie usług, które instruują o zachowanie w procesie tworzenia usług usług. GOKi prowadzi działalność kulturalną, rekreacyjną i promującą kulturę kulturową na terenie gminy Gowowo poprzez: integrowanie społeczności kultury, kultury i kultury; edukację kulturalną
i wychowanie poprzez sztukę, działanie i kulturowe; rozbudzać zainteresowania; Tworzymy warunki dla rozwoju artystycznej edukacji i folkloru; promuje kulturę lokalną; 3, gdzie jest pozyskiwanie środków, niezależnie od tego, gdzie jest prąd. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie realizującym działania statutowe organizujące koncerty, wystawy, konkursy;wspiera i organizuje imprezy artystyczne, rozrywkowe i turystyczne; prowadzi warsztaty artystyczne; Zdobycie prestiżu wiedzy o kulturze i sztuce; wdrożyć aktywację lokacji; imprezy gminne imprezy kulturalne, rekreacyjne-sportowe, okolicznościowe; Stowarzyszenie z instytucjami, organizacjami szkoły, szkołymi, świetlicami wiejskimi, stowarzyszeniami.

GOKiS wzbogaca i buduje tożsamość tożsamości i lokalną, wzbogaca wiedzę i moralność wzbogaca wzbogacenie wzbogacanie jej narodowości dostarczanie do ofiarowania inkwizycji.

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu mieści się przy ul. Zwycięstwa 12
w Golczewie. Nr tel. do siedziby GOKiS: 512 786 445.

10 października 2022
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu.
20 października 2021
Domyślna treść artykułu. W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu.
Logotyp GOKIS Golczewo

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Golczewie

LINKI

e-mail: gokis@golczewo.pl

Telefon: 512 786 445

KONTAKT