2. Projekt pn. „Objazdowa Akademia Kultury II”

1. Projekt pn. „Lato w teatrze”

Projekty 2018 r.

dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.

                  

Całkowity koszt realizacji działania: 78 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 58 000,00 zł

 

Objazdowa Akademia Kultury III była to mobilna postać nowoczesnego domu kultury zaprojektowana z myślą o społeczności wiejskiej z utrudnionym dostępem do oferty kulturalnej. Jej celem było wzbogacenie spotkań o „interwencje artystyczne” w miejscach szczególnych dla mieszkańców. Weekendy z Akademią skłoniły do integracji, poszerzenia wiedzy oraz podnoszenia kompetencji.

dofinansowany ze środków finansowych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 36 250,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 32 250,00 zł

 

Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie młodzieży z teatrem plenerowym, happeningiem, literaturą oraz publicystyką. Grupa młodzieży i dzieci przeszła dwutygodniowe warsztaty teatralne, którego zwieńczeniem były spektakle teatralne ukazujące przybyszów z innych światów, a co za tym idzie oswojeniem z innością, dialogiem międzykulturowym, prawami człowieka oraz transgresji.

Logotyp GOKIS Golczewo

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Golczewie

LINKI

e-mail: gokis@golczewo.pl

Telefon: 512 786 445

KONTAKT