2. Projekt pn. "Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno-rekreacyje"

z dnia 09.06.2020 r. dofinansowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 21 500,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 21 500,00 zł   

 

Dzięki przedsięwzięciu inwestycyjnemu zostały zakupione stoły, krzesła, parawany, wieszaki szatniowe oraz mikrofony pojemnościowe. Wszystkie sprzęty zostały zainstalowane w sali OSP przy remizie w Golczewie. Zakupiony sprzęt podniósł standard techniczny budynku
i poprawił wygląd estetyczny wnętrza sali.

1. Projekt pn. "Zakup zestawów sprzętów na poszerzenie oferty i edukacji kulturalnej"

Projekty 2020 r.

dofinansowany w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 35 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 28 000,00 zł

 

Projekt pozwolił na wyposażenie GOKiS w plenerowy zestaw sprzętów nagłośnieniowych i oświetleniowych służących organizacji wydarzeń poza stałą siedzibą. Zakupione sprzęty wzbogacają działania plenerowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie, ale także sprawiają, że wydarzenia mają poszerzony zasięg i angażują do kulturalnych aktywności jak największą grupę odbiorców.

Logotyp GOKIS Golczewo

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Golczewie

LINKI

e-mail: gokis@golczewo.pl

Telefon: 512 786 445

KONTAKT