Współpraca

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dla Gminy Golczewo, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie współorganizował projekty dofinansowane w ramach Programu „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”.

 

W roku 2020 zorganizowano 6 przedsięwzięć z ww. programu. Łączna wartość dofinansowania to kwota 24.000,00 zł

 

1. Program Społecznik pn. „Bajka wszechczasów”

Celem projektu było wypełnienie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, aktywizując ich społecznie i kulturalnie. Poprzez realizację tego projektu pokazano dzieciom i młodzieży, że mają wpływ na otaczającą ich miejską, publiczną przestrzeń. Stowarzyszenie także doposażyło zajęci w artykuły plastyczne itp.

 

2. Program Społecznik pn. „Majówka w biało-czerwonych barwach”

Celem projektu było zorganizowanie wydarzenia społeczno-kulturalnego w Golczewie oraz uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń gminnych. Projekt wspomógł poszerzenie wiedzy wśród mieszkańców nt. historii Gminy Golczewo, pokoleń lokalnej społeczności. Mieszkańcy brali udział w tworzeniu przyszłości poprzez czynny udział w przedsięwzięciu.

 

3. Program Społecznik pn. „Uderzamy w wirusa”

Celem projektu było uszycie maseczek i ich dystrybucję osobom zainteresowanym, głównie seniorom. Maseczki zostały dostarczone do domów opieki społecznej oraz grup senioralnych. Poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności w szycie maseczek, mieszkańcy mieli okazję wspólnie pomóc najbardziej potrzebującym. Akcja niewątpliwie zmniejszyła ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

4. Program Społecznik pn. „Sportowy turniej sołectw”

Celem projektu było zrzeszenie i zintegrowanie społeczności z terenu Gminy Golczewo, uatrakcyjnienie wolnego czasu oraz zapoznanie się z sołtysami
z Gminy Golczewo. Konkurencje w jakich uczestnicy mieli okazję brać udział poszerzyły wiedzę nt. historii, tradycji i obiektów Gminy Golczewo. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością zakątków gminy oraz walorów turystycznych.

 

5. Program Społecznik pn. „Sport – moja pasja, moja przyszłość”

Celem projektu było zorganizowanie turnieju sportowego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Golczewo. Spędzenie wolnego czasu w zdrowy, sportowy sposób umożliwiło zachęcenie dzieci i młodzieży do takiego rodzaju hobby. Sport to od zawsze lekarstwo na wszystko, tenże projekt miał
w rezultacie udowodnić młodym ludziom, że dbanie o zdrowie od najmłodszych lat opłaci się w dorosłym życiu.

 

6. Program Społecznik pn. „WOLNOŚĆ – oczami młodych”

Celem projektu było poszerzenie wiedzy u młodych ludzi na temat historii Polski, a dokładniej o trudach podejmowanych w czasie zdobywania niepodległości. Omawiane zabory, czy czas II wojny światowej miały zaznajomić młodzież z sytuacją Polski, aby dokładniej zrozumieć genezę słowa WOLNOŚĆ. Czym jest wolność i jak ją widzą młodzi ludzie w dzisiejszych czasach, przedstawili na plakatach tzw. wolnościowych, wykonanych różnorodną techniką plastyczną.

 

2021 r. 

 

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dla Gminy Golczewo, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie współorganizował projekty dofinansowane w ramach Programu „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”. W roku 2021 zorganizowano 4 przedsięwzięcia z ww. programu. Działania zostały dofinansowane w łącznej kwocie 16.00,00 zł

 

1. Program Społecznik pn. „Segregujemy – w czystości żyjemy!”

Celem projektu było pobudzenie u najmłodszych obowiązku dbania o środowisko i planetę oraz poszerzenie wiedzy na temat szeroko pojętej ekologii – jej zalet oraz zagrożeń jakie czyhają we współczesnym świecie. Projekt ten zintegrował dzieci i młodzież oraz uatrakcyjnił pozalekcyjny czas, który w większości spędzają w świetlicy szkolnej. Dzięki temu przedsięwzięciu przybliżyliśmy także wiedzę dotyczącą segregacji odpadów oraz ich przetwarzania.

 

2. Program Społecznik pn. „EKO dzieciaki w akcji”

Celem projektu było przede wszystkim zapoznanie się z recyklingiem oraz rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży terminu ekologii. Zastosowanie tychże zasad w życiu codziennym będzie dobrym początkiem do zmiany stylu życia, tak by planeta przetrwała w czystości. Sprzęt zakupiony w ramach tego przedsięwzięcia będzie służył przyszłym pokoleniom.

 

3. Program Społecznik pn. „Poznać, przeżyć, zrozumieć – warsztaty z naturą”

Celem tego projektu było spędzenie wakacyjnego dnia z dziećmi i młodzieżą na warsztatach w Nadleśnictwie Kliniska. Uczestnicy poszerzyli wiedzę na temat środowiska naturalnego, zwłaszcza leśnego. Poprzez gry i zabawy młodzi ekolodzy poznali zasady bezpiecznego korzystania z lasu, zintegrowali się, ale także zobaczyli, jak spędzić miło czas w zgodzie z przyrodą.

 

4. Program Społecznik pn. „Roślinny mural jest EKO”

Celem projektu było pokazanie młodzieży i dzieciom, że dbanie o środowisko to nie tylko recykling, ekologia, czy przetwarzanie odpadów, ale to także zamienianie szkodliwych substancji na te, które są przyjazne środowisku. Takie założenie kierowało nami przy tworzeniu EKO muralu, który powstał z farb antysmogowych. Projekt ekologicznego muralu powstawał z mapy myśli, którą uczestnicy sami stworzyli. Co kojarzy się dzieciom i młodzieży ze słowem ekologia, to zostało umieszczone na muralu. Poprzez ten projekt uczestnicy mogli wyrazić swoje emocje i odczucia związane z dbaniem o środowisko w postaci stworzenia artystycznego dzieła jakim jest Roślinny EKO mural.

Logotyp GOKIS Golczewo

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Golczewie

LINKI

e-mail: gokis@golczewo.pl

Telefon: 512 786 445

KONTAKT