4. Projekt pn. „ Objazdowa Akademia Kultury”

3. Projekt pn. „Moja Niepodległość”

2. Projekt pn. „Droga do Golczewa – przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą

1. Projekt pn. „Street Art Golczewo”

Projekty 2017 r.

dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 60 000,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 42 000,00 zł

 

Celem tego przedsięwzięcia będzie było zaproszenie mieszkańców terenów wiejskich do udziału we wszechstronnych, całodniowych warsztatach otwartych mających na względzie umożliwienie im zapoznania się z różnymi dziedzinami sztuki oraz spróbowania swoich sił w każdej z nich. Działania skłaniały do integracji społecznej oraz poszerzenia swoich horyzontów.

dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 34 500,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 28 500,00 zł

 

Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim stworzenie instalacji flagowej. Założeniami tego projektu było budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych oraz zdobycie wiedzy o lokalnym wkładzie w odzyskanie niepodległości.

dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 36 600,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 26 000,00 zł

 

Projekt zakładał stworzenie makiety miejscowości wiejskich, zrzeszenie ludności wiejskiej oraz pobudzenie do działania rozwijającego kreatywność, pracowitość i wiedzę. Celem tego projektu przede wszystkim było docenienie piękna „małej ojczyzny”.

dofinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse – 2016”

 

Całkowity koszt realizacji działania: 10 625 zł

Przyznane dofinansowanie: 8 000 zł

 

Głównym celem tego projektu było wykształcenie w młodzieży umiejętności pracy w grupie, pełnienia odpowiednich ról społecznych, umiejętności organizacyjnych oraz rozwinięcie
w nich poczucia sprawczości. Celem pośrednim było danie młodzieży szansy na poznanie podstaw różnych nurtów sztuki Street Art oraz przygotowanie
i realizacja finału będącego produktem stworzonym w całości przez młodzież.

Logotyp GOKIS Golczewo

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Golczewie

LINKI

e-mail: gokis@golczewo.pl

Telefon: 512 786 445

KONTAKT