2. Projekt pn. „Montaż trybuny przy kompleksie sportowym ORLIK-u Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie”

1. Projekt pn. „Promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LSR Gminy Golczewo”

 

 

 

 

 

Całkowity koszt realizacji działania : 60000,00 zł

Przyznane dofinansowanie : 38178,00 zł

 

Operacja miała na celu promocję lokalnych walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych obszaru LSR – Gminy Golczewo jako perełek regionu poprzez zaprojektowanie i wydanie materiałów promocyjnych w postaci albumu starych i współczesnych zdjęć, mapy turystycznej LGD, gry memo i quest mapy. Dystrybucja materiałów zwiększy napływ turystów na tereny atrakcyjnie turystycznie
i historycznie. W ramach działania Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Golczewie wydał cztery broszury promocyjne w postaci albumu, mapy turystycznej LGD, grę memo i quest mapę. Dodatkowo zostało zorganizowane wydarzenie, podczas którego mieszkańcy regionu zapoznali się materiałami promocyjnymi i mogli podczas quiz-u wiedzy
o regionie nabyć pamiątkowe broszury.

 

Projekt został dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictw
i Rozwoju Wsi. Działanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie" Materiał opracowany przez Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Golczewie. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

4. Projekt pn. "Działamy i jesteśmy EKO!"

Operacja ma na celu wspieranie działań promocyjnych, promocyjnych działań o charakterze wspieranym działaniami wspierającymi działaniami formą rekreacji, działania mające na celu propagację działania działania kulturalnego, propaguje ze środków Unii w ramach działań poddziałania 19.2 przez stworzenie”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach ADER”, wprowadzamy program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 62566,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 38178,00 zł

 

Celem projektu było promowanie działań promocyjnych, akcji promocyjnych działań promocyjnych, działań promocyjnych, działań promocyjnych, działań promocyjnych 15 działań propagujących działania.

3. Projekt pn. „Montaż trybuny przy kompleksie sportowym ORLIK-u Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie”

dofinansowany w ramach projektu pn. „Dostępność szansy na aktywację” zapewniania Funduszu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 31719,67

Przyznane dofinansowanie: 21500,00 zł

 

Działanie dofinansowane ze zwiększenia bezpieczeństwa, poprawi estetykę danych przestrzennych oraz możliwości wykorzystania funkcji, z której pochodzą różne grupy sportowe, w tym głównym dzieci i młodzież. Realizacja przedsięwzięcia ułatwiła poprawę infrastruktury świadczonej. Trybuna pozwoliłaby sprawować organizację przydziału różnych działań, wpłynie wpłynie także na tworzenie kolejnych (zamieszkanie na urzeczywistnieniu udziału i działalności sportowej.


2. Projekt pn. „Zakup reprezentacyjny na cele kulturalno-rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie”

Projekty 2021 r.

dofinansowany w ramach projektu pn. „Dostępność szansy na aktywację” zapewniania Funduszu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 21500,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 21500,00 zł

 

W ramach tego projektu doposażyliśmy środowisko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie w mobilny sprzęt multimedialny oraz zakup sprzętu sprzętowego do organizacji zajęć filmowo –
wych i edukacyjnych. Utworzyliśmy program dla dzieci, stworzyliśmy nową bazę, w tym także seniorów, którzy zwiększyli udział, zwiększono liczbę społeczności społecznościowych społeczności
i tożsamości kulturowej, poprawiliśmy wizerunek lokalności i tożsamości oraz osiedliliśmy się społeczne i gospodarcze.

Logotyp GOKIS Golczewo

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Golczewie

LINKI

e-mail: gokis@golczewo.pl

Telefon: 512 786 445

KONTAKT