Numer rachunku bankowego:

 54 9376 1011 2004 0010 1358 0001

NIP:

 9860238585

Regon:

 321166491

Telefon: 512 786 445

e-mail: gokis@golczewo.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie
ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo

Kontakt

Logotyp GOKIS Golczewo

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Golczewie

LINKI

e-mail: gokis@golczewo.pl

Telefon: 512 786 445

KONTAKT