KONTAKT

Telefon: 512 786 445

e-mail: gokis@golczewo.pl

LINKI

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Golczewie

Logotyp GOKIS Golczewo

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie
ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo

Telefon: 512 786 445

e-mail: gokis@golczewo.pl

Numer rachunku bankowego:

 54 9376 1011 2004 0010 1358 0001

NIP:

 9860238585

Regon:

 321166491