4. Projekt pn. „Promocja lokalnego dziedzictwa LSR Gminy Golczewo”

Operacja ma na celu promowanie walorów walorowych, przyrodniczych, przyrodniczych, przyrodniczych i rozpoznawczych kontroli LSR Unii, 1 Religijnych narzędzi kontrolnych w celu prowadzenia działalności w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LIDER”, Włącz program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

 

Całkowity koszt realizacji działania : 60000,00 zł

Przyznane dofinansowanie : 38178,00 zł

 

W ramach operacji tworzenia gry i wydane albumu informacyjne obecne
i obecne, mapy edukacyjne LGD, pamięć i pamięć.
Materiały ten będą zawierać elementy przyrodnicze, historyczne oraz kulturowe KS LSR – Gminy Golczewo.

Czas realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r. 

 

Promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LSR Gminy Golczewo Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie zrealizował projekt pn. „Promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LSR Gminy Golczewo”. Celem projektu była promocja walorów rekreacyjnych, przyrodniczych, a także dziedzictwa kulturowego LSR. Zwieńczeniem i rezultatem pracy nad projektem są: album „Gmina Golczewo wczoraj i dziś”, gra memo, quest mapa Golczewa oraz mapa turystyczna. Ten dorobek turystyczny to piękna pamiątka dla teraźniejszych
i przyszłych pokoleń, ale także ciekawa forma rozrywki. Dzięki grze memo poznamy wszystkie architektoniczne budowle, wydarzenia i zakątki Gminy Golczewo, natomiast gra quest - mamy nadzieję zainspiruje do aktywnego spędzania wolnego czasu. Album pn. „Gmina Golczewo wczoraj i dziś” to wymagająca praca wielu osób, ale przede wszystkim Pana Andrzeja Franca oraz Pana Aleksandra Germanowicza, dzięki którym mogliśmy zatrzymać
w czasie wspomnienia z dawnego Gulzow, Goliszewa i obecnego Golczewa. To pasja tych dwóch Panów sprawiła, że mamy tak bogatą historię starych pocztówek oraz fotografii, a także pozwoliła stworzyć wyjątkową publikację. Należy wspomnieć, że te materiały promocyjne to pierwsze takie wydanie w Golczewie, więc jest to podwójne szczęście, że mogliśmy być jego współinicjatorami. Mamy nadzieję, że album będzie dla wielu z Państwa sentymentalną podróżą w przeszłość, a mapa turystyczna, quest oraz gra memo przyczynią się do spędzania rodzinnego czasu w aktywny i kreatywny sposób. Wydanie wszystkich publikacji było możliwe dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych. Publikacje zostały opracowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie w ramach działania pn. „Promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LSR Gminy Golczewo”. Projekt został dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictw i Rozwoju Wsi. Działanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie" Materiał opracowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Projekt pn. "Dziamy i jesteśmy EKO!"


Operacja ma na celu wspieranie działań promocyjnych, promocyjnych działań o charakterze wspieranym działaniami wspierającymi działaniami formą rekreacji, działania mające na celu propagację działania działania kulturalnego, propaguje ze środków Unii w ramach działań poddziałania 19.2 przez stworzenie”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach ADER”, wprowadzamy program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 62566,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 38178,00 zł

 

Celem projektu było promowanie działań promocyjnych, akcji promocyjnych działań promocyjnych, działań promocyjnych, działań promocyjnych, działań promocyjnych 15 działań propagujących działania.

2. Projekt pn. „Montaż trybuny przy kompleksie sportowym ORLIK-u Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie”

dofinansowany w ramach projektu pn. „Dostępność szansy na aktywację” zapewniania Funduszu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 31719,67

Przyznane dofinansowanie: 21500,00 zł

 

Działanie dofinansowane ze zwiększenia bezpieczeństwa, poprawi estetykę danych przestrzennych oraz możliwości wykorzystania funkcji, z której pochodzą różne grupy sportowe, w tym głównym dzieci i młodzież. Realizacja przedsięwzięcia ułatwiła poprawę infrastruktury świadczonej. Trybuna pozwoliłaby sprawować organizację przydziału różnych działań, wpłynie wpłynie także na tworzenie kolejnych (zamieszkanie na urzeczywistnieniu udzialu i działalności sportowej.

1. Projekt pn. „Zakup reprezentacyjny na cele kulturalno-rekreacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie”

Projekty 2021 r.

dofinansowany w ramach projektu pn. „Dostępność szansy na aktywację” zapewniania Funduszu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowity koszt realizacji działania: 21500,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 21500,00 zł

 

W ramach tego projektu doposażyliśmy środowisko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie w mobilny sprzęt multimedialny oraz zakup sprzętu sprzętowego do organizacji zajęć filmowo –
wych i edukacyjnych. Utworzyliśmy program dla dzieci, stworzyliśmy nową bazę, w tym także seniorów, którzy zwiększyli udział, zwiększono liczbę społeczności społecznościowych społeczności
i tożsamości kulturowej, poprawiliśmy wizerunek lokalności i tożsamości oraz osiedliliśmy się społeczne i gospodarcze.

Logotyp GOKIS Golczewo

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Golczewie

LINKI

e-mail: gokis@golczewo.pl

Telefon: 512 786 445

KONTAKT